Bokförlaget JR Bok

Fotografier »

Som författare måste man hämta inspiration rumt om i världen, speciellt för vissa miljöer i böckerna som behöver en kännedom som inte kan inhämtas i litteraturen.


Dessa bilder visar platser och saker som Jan finner inspirerande.

Jrbok 2021